Skip to main content

Kontaktuppgifter för Co-Care forskningsprogrammet

Programansvarig (PI)

Anknuten

Mats Brommels

Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: Mats.Brommels@ki.se

Projektkoordinator

Postdoc

Carolina Wannheden

Telefon: 08-524 839 34
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Carolina.Wannheden@ki.se

Medverkande

Doktorand

Marie Dahlberg

Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: marie.dahlberg@ki.se

Forskningsassistent, UF

Elena Eftimovska

Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: elena.eftimovska@ki.se

Forskarstuderande

Emma Granström

Enhet: MMC/SOLIID
E-post: emma.granstrom@ki.se

Anknuten

Helena Hvitfeldt

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

Professor

John Ovretveit

Telefon: 08-524 839 35
Enhet: Medical Management Centrum
E-post: John.Ovretveit@ki.se

Doktorand

Sara Riggare

Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sara.riggare@ki.se

Professor/specialistläkare

Per Svenningsson

Enhet: Neuro Svenningsson
E-post: Per.Svenningsson@ki.se

Postdoc

Sara Tolf

Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Sara.Tolf@ki.se

Forskare

Ulrica von Thiele Schwarz

Enhet: MMC/PROCOME
E-post: ulrica.schwarz@ki.se

Anknuten

Matilda Åberg Wennerholm

Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: matilda.aberg.wennerholm@ki.se

Anna Essén, docent, Handelshögskolan