Kontakt utbildning på LIME

This page in English

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på LIME.

Grund- och avancerad nivå

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Handläggare utbildningsnämnden

Utbildningsadministratör

Lena Björk

Telefon: 08-524 801 28
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.bjork@ki.se

Utbildningsadministratörer

Medical Management

Utbildningsadministratör

Maria Appelgren

Telefon: 08-524 836 98
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: maria.appelgren@ki.se

Medicinsk statistik

Utbildningsadministratör

Elisabeth Löfgren

Telefon: 08-524 871 18
Enhet: Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
E-post: elisabeth.lofgren@ki.se

Hälso- och sjukvårdsetik

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 08-524 837 77
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se

Hälsoinformatik

Utbildningsadministratör

Maria Appelgren

Telefon: 08-524 836 98
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: maria.appelgren@ki.se

Bioentreprenörskap

Utbildningsadministratör

Liisa Olsson

Telefon: 08-524 872 37
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: liisa.olsson@ki.se

Medicinsk pedagogik

Utbildningshandläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Forskarutbildning

Studierektor för forskarutbildningen

Universitetsadjunkt

Tomas Månsson

Telefon: 08-524 836 34
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: tomas.mansson@ki.se

Handläggare forskarutbildning

Handläggare

Ingrid Smedberg

Telefon: 08-524 837 89
Enhet: Institutionsadministration
E-post: ingrid.smedberg@ki.se

Studievägledare

Utbildningsadministratör

Liselott Salomonsson

Enhet: Institutionsadministration
E-post: liselott.salomonsson@ki.se