Skip to main content

Kontakt utbildning på LIME

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på LIME.

Grund- och avancerad nivå

Mia von Knorring

Forskare
08-524 868 24
MMC/PROCOME
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
Institutionsadministration
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Utbildningsadministratörer

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
08-524 836 38
Prevention-Policy & Practice (PPP)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Enheten för medicinsk statistik (MedStat)

Margareta Krook-Brandt

Utbildningsadministratör (tom 30 juni 2019)
Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Elisabeth Löfgren

Utbildningsadministratör
08-524 871 18
Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Centrum för hälsoinformatik (HIC) och Medical Management Centrum (MMC)

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
08-524 836 98
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Liisa Olsson

Utbildningsadministratör
08-524 872 37
Unit for bioentrepreneurship (UBE)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Annelie Jonsson

Administratör
08-524 837 77
Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Anna Johansson

Projektsamordnare
08-524 870 26
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Beatrice Johansson

Administratör
070-291 42 85
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Prevention-Policy & Practice (PPP)

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Forskarutbildning

Studierektor för forskarutbildningen

Tomas Månsson

Universitetsadjunkt
08-524 836 34
Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Handläggare forskarutbildning

Ingrid Smedberg

Handläggare
08-524 837 89
Institutionsadministration_Forskarutbildning
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Studievägledare Masterprogram och fristående kurser

Liselott Salomonsson

Studievägledare
08-524 833 27
Institutionsadministration_Utbildningsnämnd
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9