Kontakt LIME

This page in English

Vy över byggnaden Widerströmska huset

Välkommen till LIME, Karolinska Institutet, Campus Solna

Kontaktuppgifter

Besöks- och leveransadress: Tomtebodavägen 18A, plan 2-5, Widerströmska huset, KI campus Solna. NASP finns på Granits väg 4

Postadress: Karolinska Institutet, LIME, Att: [Mottagarens namn], Tomtebodavägen 18 A, 171 77 STOCKHOLM

E-post: fornamn.efternamn@ki.se

Telefon: Direktnummer eller via växel 08-524 800 00

Det går även att kontakta LIME på info@lime.ki.se

LIME ledning

Prefekt: Carl Johan Sundberg

Stf prefekter: Sabine Koch och Gert Helgesson

Administrativ chef: Per Hanvik

Administration

Centrum och enheter

Avdelningen för lärande

Centrum för hälsoinformatik, HIC 

Medical Management centrum, MMC

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP