Kontakt LIME

This page in English

bild på fasad och entré Widerströmska

Välkommen till LIME, Karolinska Institutet, Campus Solna

Kontaktuppgifter

Besöks- och leveransadress

Tomtebodavägen 18A, plan 3-5
Widerströmska huset
KI campus Solna

OBS! NASP finns på Granits väg 4

Karta över Campus Solna

Postadress

Karolinska Institutet
LIME
Att: [Mottagarens namn]
171 77 STOCKHOLM

E-post

fornamn.efternamn@ki.se

Telefon

Direktnummer eller via växel 08-524 800 00

Det går även att kontakta LIME på info@lime.ki.se

Anställda på KI har en egen profilsida med utökad kontaktinformation. Sök med hjälp av namn i sökfältet.

Ledning

Prefekt

Carl Johan Sundberg

Stf prefekter

Sabine Koch och Gert Helgesson

Administrativ chef

Per Hanvik

Administration

Avdelningar och centrum

 • Lärandeavdelningen
  Lärandeavdelningen samlar forskargrupper och forskare med bakgrund inom olika hälso- och sjukvårdsyrken, utbildning och psykologi. Här finns spetskompetens inom förebyggande och främjande nationell och global hälsovård samt ett brett spektrum av metoder såsom enkätdesign, psykometrisk, intervjuteknik och etnograf.
 • Centrum för hälsoinformatik (HIC)
  HIC arbetear med forskning, utveckling, utbildning samt forskarutbidlning inom hälsoinformatik. 
 • Medical Management centrum (MMC)
  Vid MMC studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.
 • Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
  CHE är ett samarbete mellan berörda enheter på Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.
 • Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)
  NASP är statens och Stockholms läns landstings centrala expertenhet inom självmordsforskning och självmordsprevention.
 • Avdelningen för innovativ vård
  Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap

Forskargrupper och enheter

Överskikt över alla forskargrupper/enheter vid LIME.