KI 2.0 - Lära för framtiden

This page in English

Universitet och högskolor står inför stora utmaningar. Under de senaste decennierna har tjänsteinnehållet i de flesta företag ökat markant. Inom vård och omsorg öppnas marknaden upp och privata aktörer blir allt vanligare. Dessutom vill dagens studenter själva forma sin framtid i allt högre utsträckning. Men hur tränas de för att möta sina egna önskemål och marknadens förändringar?

Syftet med projektet är att implementera inslag av entreprenörskap i grundutbildningen vid KI. Samtliga studenter ska få kunskap sin framtida arbetsmarknad och verktyg för att på ett konkurrenskraftigt sätt fungera i dessa nya och bredare sammanhang.

Målet är att ta fram strategiska handlingsplaner för samtliga utbildningsprogram. Under det tre år långa projektet går vi hela vägen och implementerar moment vid några program. Baserat på detta tas en modell för att sedan kunna gå vidare med övriga program, vid KI men vid intresse även andra lärosäten.