Föreläsningar och seminarier

The many faces of implementation

2015-03-1814:00 till 15:30 Karolinska Institutet, LIME, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, plan 3, rum EngageCampus SolnaHIC - Centrum för hälsoinformatik

Föreläsningen hålls av Vivian Vimarlund, professor och dean of research vid Jönköping International Business School samt professor vid Linköpings universitet.

I seminariet presenteras resultaten från en systematisk litteraturstudie av studier inom implementeringsforskningen publicerade under perioden 2009-2014 inom områdena e-hälsa, utbildning, försvar och transport. Deltagarna kommer att få en översikt över förutsättningarna för framgångsrik implementering av IT-baserade innovationer inom komplexa organisationer och de ändrade policys som följer av innovationen. Resultaten av detta arbete finns publicerade här på Vinnovas hemsida.

Anmäl dig gärna till kontaktpersonen nedan. Seminariet hålls på engelska. Välkommen!

Contact person: Marie Lind
Hälsoinformatik