Föreläsningar och seminarier

Sveus - När hälsan räknas

2015-11-2709:00 till 10:30 Widerströmska, plan 5 i DuncanCampus Solna

SVEUS - När hälsan räknas

Seminarium om Sveus – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården

Ett forsknings- och utvecklingsarbete där sju landsting/regioner samverkar för att utveckla förfinade metoder för sjukvårdens ledning och styrning.

Läs mer om Sveus.