Föreläsningar och seminarier

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

2015-04-1313:00 till 14:30 Karolinska Institutet, LIME, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, plan 3, rum EngageCampus SolnaHIC - Centrum för hälsoinformatik

Föreläsningen hålls av Lina Nilsson, Tekn. Dr i tillämpad hälsoteknik, Blekinge tekniska högskola/Linnéuniversitetet.

När Nationell ITstrategi för vård och omsorg (nuvarande Nationell eHälsa) presenterades år 2006 startade ett intensivt arbete med att implementera Informationssystem (IS) i svensk hälso- och sjukvård. För att möta kravet om forskning angående de sociotekniska utmaningarna, är det övergripande syftet på den här avhandlingen att identifiera sociala utmaningar när IS implementeras i svensk hälso- och sjukvård. Vidare är syftet att förstå inverkan av identifierade sociala utmaningar när IS implementeras i denna kontext, genom att analysera dem utifrån ett Tillämpad hälsotekniskt perspektiv. Avhandlingen innefattar fyra delstudier som syftar till att beskriva och utforska sociala utmaningar när IS implementeras i svensk hälso- och sjukvård. Vidare syfter avhandlingen till att utforska samt erhålla en djupare förståelse för hur identifierade sociala utmaningar (makt, professionell identitet och mötet) i inverkar på implementeringsprocessen av IS, baserad på upplevda erfarenheter av medarbetare på micro, meso och macronivå i svensk hälso- och sjukvård.

Anmäl dig gärna till kontaktpersonen nedan. Seminariet hålls på engelska. Välkommen!

Contact person: Marie Lind
Hälsoinformatik