Föreläsningar och seminarier

Seminarium Philippe Calain m fl

2018-02-1213:00 Widerströmska huset, plan 2, Karolina föreläsningssalCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.

Contact person: Niklas Juth