Föreläsningar och seminarier

Seminarium Manne Sjöstrand och Mattias Strand

2017-11-1314:00 Widerströmska huset, plan 3, EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.

Contact person: Niklas Juth