Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Ledarskapsteorin har gått sönder

2014-11-2516:00 till 17:30 Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Frescati Hagväg 14, seminarierum 357AnnanMMC - Medical Management Centre

- Om ’ledarskap av i dag’ och ’ledarskap av i går’

Det finns inte längre en ledarskapsteori utan två grupper av ledarskapsteorier. Den ena handlar om att ledarskapet ska bidra till att organisationen når sina mål, och om att forskningen förväntas vara till nytta för de som innehar formella ledningsuppdrag. Den andra handlar om hur ledarskap uppfattas av ledare, deras medarbetare eller hur forskare upplever detsamma.

Mellan ’ledarskap av i dag’ och ’ledarskap av i går’ är alla broar rivna. Vid seminariet presenterar Jon Aarum Andersen sitt paper ‘Leadership of today’ and ‘leadership of yesterday’. Han välkomnar en diskussion på temat och tar gärna emot kommentarer på detta manus, som kommer att vara tillgängligt för seminariedeltagarna.

Jon Aarum Andersen är civilekonom från Norges Handelshøyskole, cand. mag. (socialantropologi) från Universitetet i Oslo och Ekonomie doktor från Lunds universitet. Han har skrivit 14 läroböcker på universitetsnivå och har 31 vetenskapliga artiklar med internationell publicering. Har varit professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och professor i organisation och ledarskap vid Høgskolen i Lillehammer, och är gästprofessor vid Universitetet i Ljubljana, Slovenien. Knuten till Handelshögskolan vid Örebro universitet.
Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Stockholms Akademiska Ledarskapskollegium (SALK), där Medical Managment Centrum vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik ingår. Föranmälan till salk@salkforum.se senast 24/11.
Contact person: Therese Wahlström