Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Katalytiskt ledarskap - erfarenheter från en praktiker

2014-10-1416:00 till 17:30 LIME, Tomtebodavägen 18A, plan 3Campus SolnaMMC - Medical Management Centre

Töive Kivikas är medlem i Ingenjörsvetenskapsakademien och är docent i fysik vid Lunds universitet. Han har tidigare varit teknisk chef på Alfa-Laval, utvecklingschef på AGA, och verkställande direktör för tidigare statliga, Studsvik. Hans uppdrag var att avveckla verksamheten, men han vände den till att bli ett väl fungerande börsintroducerat aktiebolag istället. Han har fått pris som Most Challenging Business Leader in Sweden. Han vurmar för ett ledarskap som stimulerar medarbetarnas delaktighet, engagemang och motivation. Han har varit gästprofessor i ledarskap vid Universitetet i Tartu (Sveriges andra universitet, grundat av Gustav II 1632).

Töive kommer att tala om konkreta ledarskapssituationer som han varit delaktig i och beskriva vilka komponenter som bidragit till att uppnå önskade resultat. I den nya ekonomin tvingas företag att vara än mer kreativa. Människor är den resurs som skapar nytänkande. Hur kan man leda så att människor blommar och använder sina resurser optimalt? Hur identifierar man problem och hur finner man möjligheter?

Seminariet är kostnadsfritt, föranmälan till salk@salkforum.se senast den 13 oktober.

Välkommen till höstens andra SALK*-seminarium!

*Stockholms Akademiska Ledarskapskollegium, SALK, är ett samarbete mellan ledarskapsforskare vid Stockholms lärosäten representeras vid KI av Medical Management Centrum, LIME. 

Contact person: Therese Wahlström