Föreläsningar och seminarier

Seminarium Jenny Gunnarsson Payne

2018-12-1714:00 Engage, plan 3, LIME, Widerströmska husetCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Surrogacy motherhood, kinship, and reproductive autonomy.

Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.

I samarbete med Enheten för medicinens historia och kulturarv.

Contact person: Niklas Juth
Etik