Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Human Interaction Dynamics – En modell för ledarskap

2014-02-1816:00 till 17:30 John, Widerströmska huset plan 2, Tomtebodavägen 18aCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Human Interaction Dynamics (HID) är en modell för att förstå, påverka och förutsäga mänskligt handlande i organisationer. Den är utvecklad av James Hazy och Tomas Backström, och presenteras i det senaste numret av Emergence: Complexity & Organization 15(4).

Modellens höga ambition är att bygga på teorier från både samhällsvetenskap och naturvetenskap respektive kunna användas både för att förstå/påverka och kunna simulera systemförändringar.

Tomas Backström, som håller seminariet, är professor i innovationsteknik vid Mälardalens högskola med forskning baserad på komplex systemteori och intresse för hur organisering växer fram i social interaktion. 

Seminariet är det första av vårens ledarskapsseminarier som anordnas av Stockholms Akademiska Ledarskapskollegium, ett nätverk av forskare och lärare inom ledarskap som MMC är engagerad i. 
Contact person: Therese Wahlström