Föreläsningar och seminarier

Seminarium Helene Bodegård et al

2017-10-0214:00 Widerströmska huset, plan 3, EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna.

Contact person: Niklas Juth
Etik