Föreläsningar och seminarier

Seminarium Greg Bognar

2017-04-1014:00 till 16:00 Widerströmska huset, plan 3, EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Seminariet handlar om "Overpopulation and procreative liberty" och hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.

Contact person: Niklas Juth