Föreläsningar och seminarier

Seminarium Gert Helgesson och Stefan Eriksson

2017-01-3014:00 till 16:00 Widerströmska huset, plan 3, EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Gert Helgesson och Stefan Eriksson presenterar sin text "The responsibility of authors in collaborative papers that have been found guilty of scientific misconduct" under ett seminarium vid CHE. Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna.

Contact person: Niklas Juth
EtikPublikation