Föreläsningar och seminarier

Seminarium Erik Gustavsson

2017-09-1814:00 Widerströmska huset, plan 3, EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.

Contact person: Niklas Juth
Etik