Föreläsningar och seminarier

Seminarium Barbro Fröding

2018-05-2114:00 Widerströmska huset, plan 3, LIME, EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.

Contact person: Niklas Juth