Föreläsningar och seminarier

Organisatoriska mellanrum - quid novum?

2014-09-0216:00 till 17:30 CASL/Handelshögskolan, Saltmätargatan 13-17, plan 7AnnanMMC - Medical Management Centre

Öppet seminarium med Mats Tyrstrup, Ekon. dr, Handelshögskolan:

Bättre samverkan har länge beskrivits som en lösning på fallerande kvalitet, säkerhet och effektivitet i offentliga verksamheter. Något som för övrigt gäller alla kunskapsintensiva tjänster (även privata). En ny teori Mats håller på att utveckla presenteras - i aktuellt skick den 2 september - som grund för en diskussion om gränsöverskridande samverkan och hur sådan samverkan skulle kunna förbättras. 

Seminariet är kostnadsfritt, föranmälan till salk@salkforum.se senast den 1 september. 

Välkommen till höstens första SALK*-seminarium!

*Stockholms Akademiska Ledarskapskollegium, SALK, är ett samarbete mellan ledarskapsforskare vid Stockholms lärosäten representeras vid KI av Medical Management Centrum, LIME. 

Contact person: Therese Wahlström