Föreläsningar och seminarier

Med konsten som medel

2014-05-1409:00 till 15:00 Föreläsningssal Samuelsson, Tomtebodavägen 6Campus SolnaCLK - Centrum för lärande och kunskap
Skulpturer av Lilian Nabulime

Konst för global folkhälsa och lärande

KI välkomnar dig till ett heldagsevent för att inspirera till att se konstens möjligheter att främja folkhälsan på ett globalt plan och ett medel att stimulera till ett aktivt lärande.

Under dagen kommer vi från olika perspektiv belysa hur konst kan användas för att skapa dialog och ge en djupare förståelse av globala folkhälsoutmaningar. Våra två ”keynote speakers” må komma från olika kontexter men de har mycket gemensamt.

Lillian Nabulime

Dr Lilian Nabulime är konstnär som b.la. använt sig av skulpturer i folkhälsoarbetet för att förebygga HIV på landsbygden. Skulpturerna bidrar till att öka medvetenheten om smittspridning i ett förebyggande syfte.

 

Elisabeth Gaufberg

Dr Elisabeth Gaufberg använder konst, framförallt bildkonst men även litteratur och musik, i sin undervisning av läkarstudenter. Konst kopplas till aktivt lärande och blir en länk mellan det artikulerade och det oartikulerade, främjande samtal mellan deltagare.

 

Vi avser att tillsammans med dig som aktiv deltagare skapa en inspirerande och kreativ dag för främjande av användandet av innovativ, interaktiv och studentcentrerad pedagogik inom områden av stor betydelse för den globala folkhälsan.

Anmäl dig till dagen HÄR

På kvällen kl. 18-21 är det vernissage för konstutställningen ”Arts in public health for global benefit” av Lilian Nabulime på galleri Candyland, Gotlandsgatan 76 som är ett konstnärsdrivet galleri

Välkommen!

Tanja Tomson
Programme Director, Public Health Sciences and Global Health

Jonas Nordquist
Director Medical Case Centre

Ingemar Ernberg
Ordförande Kulturrådet

Contact person: Tanja Tomson

Länkar

Global hälsaPedagogik