Föreläsningar och seminarier

Lisa Furberg: Seminarium om behov

2014-11-1015:00 till 17:00 LIME, Tomtebodavägen 18a floor 3, Room: EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Måndagens seminarium hålls av Lisa Furberg, SU, och handlar om behov. 
Seminariet hålls på svenska. För mer information och tillgång till inläsningstext, kontakta Niklas Juth.
Välkomna!

Contact person: Emma Karlsson
Hälso- och sjukvård