Annan

Kurs: Register i klinisk forskning - en värdefull resurs

2017-11-21 till 2017-11-22 Lokal Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11B, StockholmAnnan

Register i klinisk forskning – en värdefull resurs (0,6 poäng för doktorander)

Målgrupp:

Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Innehåll:

  • Forskning eller kvalitetssäkring
  • Hur forska som kliniker/vårdverksam – praktiska råd
  • Forskningsprojekt – traditionellt upplägg, register-RCT, tvärvetenskaplig forskning
  • Patientsamverkan och patientrapporterade mått
  • Personuppgiftslagen
  • Biobank
  • Samkörning med Socialstyrelsens och SCB:s register
  • Juridiska aspekter – sekretess, patientrekrytering, personuppgiftshantering, datauttag
  • Finansieringskällor

Pris:

1 300 kronor per deltagare, inkl. moms (från högskolor och/eller offentlig sektor)
3 700 kronor per deltagare, inkl. moms (från näringsliv)

I priset ingår förtäring båda dagarna.

Anmälan:

Anmäl dig här

Kontakt:

Contact person: Gunilla Jacobsson Ekman

Länkar

Forskarutbildning