Konferenser och symposier

Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal?

2014-05-0509:30 till 14:30 Nobels Forum, Nobels väg 1Campus SolnaMMC - Medical Management Centre

Ett symposium med utgångspunkt i RN4CAST-projektets forskning om sjuksköterskor och deras arbetsmiljö.

Professor Linda Aiken, Professor Peter Griffiths, Jane Ball, doktorand KI, Lisa Smeds Alenius, doktorand, KI, talar och därefter följer en paneldiskussion på frågan ”vad innebär detta för vården?” med Catarina Andersson-Forsman, Stockholms Läns Landsting, Martin Ingvar, Karolinska Institutet, Lena Sharp, Karolinska Sjukhuset, Olivia Wigzell, Socialdepartementet, Ania Willman, Svensk Sjuksköterskeförening och Klas Öberg, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Antalet platser har varit begränsade och symposiet är nu fullbokat.

Contact person: Carol Tishelman

Länkar