Föreläsningar och seminarier

HIC seminarium: Understanding Complex Problems in Healthcare – in theory and in practice

2016-09-2014:00 till 15:30 Karolinska Institutet, LIME, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, plan 3, rum EngageCampus SolnaHIC - Centrum för hälsoinformatik

"Understanding Complex Problems in Healthcare – in theory and in practice" med Anna Thies, MFA/PhLic, Industrial designer, Clinical Innovation Fellow at KI & KTH, Senior Health Service Designer, the Center for Innovation, Karolinska Universitetssjukhuset

I detta seminarium kommer Thies att presentera sin licentiatavhandling Understanding Complex Problems in Healthcare by applying a free-flowing design practice, samt kortfattat diskutera hur hon tillämpar denna kunskap i sitt arbete på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Föreläsningen kommer att diskutera olika typer av designkompetens som kan tillämpas I en kontext av innovation inom komplexa kontexter, exemplifierat av hälso- och sjukvård. Det som specifikt kommer att tas upp är hur vissa typer av design kan hjälpa till att bättre förstå (snarare än att primärt lösa) problem.

Att det inte bör vara självklart att försöka lösa alla problem som verkar gå att lösa är en diskussion som Thies menar förs alldeles för lite inom hälso- och sjukvårdsutveckling och innovation eftersom många lösningar tenderar att skapa nya problem ur ett mer holistiskt perspektiv.

Seminariet hålls på engelska.

Avhandlingen kan laddas ner från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Asu%3Adiva-129710

 

Anmäl dig via länken här.

Hälsoinformatik