Föreläsningar och seminarier

HIC seminarium: Exploring openEHR-Based Clinical Guidelines in Acute Stroke Care and Research

2016-04-2614:00 till 15:30 Karolinska Institutet, LIME, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, plan 3, rum EngageCampus SolnaHIC - Centrum för hälsoinformatik

Välkommen till ett seminarium där Nadim Anani kommer att gå igenom bakgrund, metod, rön samt slutsatser i sin avhandling. Du kan läsa avhandlingen här: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44956. Vi har även planerat in tid för diskussion. Seminariet hålls på engelska.

Hälsoinformatik