Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Maria Sundvall

2015-02-1810:00 Biblioteket, NASP, Granits väg 4Campus Solna

Titel: Studies of migration, culture and social network and their impact on mental health and on the encounter with health care

Huvudhandledare: David Titelman, docent, leg psykolog, LIME, KI

Bihandledare: Sofie Bäärnhielm, med dr, överläkare, enhetschef, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och Valerie DeMarinis, professor, Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Sakkunniga: Christer Sandahl, professor, MMC, LIME, KI Wolfgang Rutz, professor, University of applied sciences, Coburg, Tyskland Hans Peter Söndergaard, docent, institutionen för klinisk forskning och utbildning, KI

Contact person: Maria Sundvall