Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Georg Förland

2014-03-1413:00 till 15:00 Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Lokal: Explore, plan 3Campus SolnaCLK - Centrum för lärande och kunskap

Læring i helse - En studie av Lærings- og mestringssenterets helsepedagogiske kunnskapsgrunnlag og praksis