Halvtidskontroller

Halvtid- Karin Villaume

This page in English
2016-08-2909:00 Tomtebodavägen 18A, Widerströmska, LIME, plan 3, rum EngageCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Titel: Personality in relation to health, work environment and occupational health intervention adherence

Huvudhandledare: Dan Hasson (Docent)

Bihandledare: Kristina Palm (Tekn.dr.), Christer Sandahl (Professor), Susanne Tafvelin (Fil.dr.)

Mentor: Helén Asp

Halvtidsnämnd: Eva Vingård, Professor emerita, Institutionen för Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, Per Lindberg, Professor, Institutionen för Psykologi, Uppsala universitet, Magnus Sverke, Professor, Institutionen för Psykologi, Stockholms universitet

Contact person: Karin Villaume
Medical management