Föreläsningar och seminarier

Etikseminarium Sven-Ove Hansson

2019-03-1814:00 Tomtebodavägen 18A, plan 3 LIME EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.

Contact person: Niklas Juth