Föreläsningar och seminarier

Etikseminarium Anders Herlitz

2019-05-1314:00 Tomtebodavägen 18A, plan 3 LIME EngageCampus SolnaCHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.

Contact person: Niklas Juth