Föreläsningar och seminarier

eMedication – improving medication management using information technology

2015-05-1213:00 till 14:30 Karolinska Institutet, LIME, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, plan 3, rum EngageCampus SolnaHIC - Centrum för hälsoinformatik

Föreläsningen hålls av Tora Hammar, forskare vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet.

Läkemedel är en viktig del av hälso- och sjukvården och möjliggör förebyggande och behandling av många sjukdomar. Dock är både felmedicinering och läkemedelsrelaterade problem vanligt förekommande och orsakar lidande för patienterna samt stora kostnader för samhället. Att använda IT-stöd i läkemedelshanteringen har potential att höja kvaliteten, effektiviteten och säkerheten, men kan också orsaka nya problem och risker. Seminariet kommer att ge en översikt över användningen av IT-stöd i läkemedelsprocessen i Sverige, beskriva några av de aktuella problemen samt diskutera behovet av förbättring.

Läs mer om Tora Hammar (länk).

Anmäl dig gärna till kontaktpersonen nedan. Seminariet hålls på engelska. Välkommen!

Contact person: Marie Lind
Hälsoinformatik