Disputationer

Disputation Robert Lundmark

This page in English
2018-08-3109:00 Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, IngesalenCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

TEMA: LEDARSKAP OCH ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

Titel: Making or Breaking Organizational Interventions: The Role of Leadership

Opponent: 

Professor E. Kevin Kelloway

Betygsnämnd:

Professor Irené Jensen, Karolinska Institutet
Professor Emerita Gunn Johansson, Stockholms universitet
Professor Gerry Larsson, Försvarshögskolan

Huvudhandledare:

Henna Hasson

Bihandledare: 

Ulrica von Thiele Schwarz och Susanne Tafvelin