Disputationer

Disputation: Nadim Anani

2016-02-1209:30 Karolinska Institutet, LIME, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, plan 2, InghesalenCampus SolnaHIC - Centrum för hälsoinformatik

Välkommen till Nadim Ananis disputation med titeln "Exploring openEHR-Based Clinical Guidelines in Acute Stroke Care and Research".

Hälsoinformatik