Disputationer

Disputation: Lisa Smeds Alenius

This page in English
2019-01-2209:00 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6Campus Solna

"Conditions for care: factors in the nurse work environment related to safe and high quality care in acute care hospitals"

Huvudhandledare

Professor Carol Tishelman, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Rikard Lindqvist, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Professor Jane Ball, University of Southampton, School of Health Sciences och Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Professor Christine Brulin, Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad

Betygsnämnd

Professor Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna, School of Education, Health and Social Studies Research in Health and Welfare

Mirjam Ekstedt,  Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Docent Åsa Muntlin Athlin, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Contact person: Lisa Smeds Alenius

Länkar

DoktorandForskarutbildningHälso- och sjukvård