Disputationer

Disputation: Linda Richter Sundberg

This page in English
2016-04-0809:00 Umeå universitet (Hörsal E04 i Farmakologihuset vid Norrlands universitetssjukhus)AnnanMMC - Medical Management Centre

En av SOLIID’s doktorander Linda Richter Sundberg disputerar i April!

Avhandlingens titel:  ”Mind the gap - Exploring evidence-based policymaking for improved preventive and mental health services in the Swedish health system”

Huvudhandledare: Monica Nyström, Universitetslektor, Inst. LIME, Karolinska Institutet

Bi-handledare: Lars Weinehall, Professor, Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin,  Umeå universitet; Bruno Hägglöf, Professor, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Opponent: Per Nilsen, Linköpings universitet

Betygsnämnd: Anders Lidström, Professor, Stadvetenskapliga institutionen, Umeå universitet; Urban Janlert, Professor, Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin,  Umeå universitet; Anne-Liis von Knorring, Professor, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Länkar

Medical management