Disputationer

Disputation: Kerstin Belqaid

2017-10-1309:00 Hillarp Salen, Retzius väg 8, SolnaCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Smak- och luktförändringars betydelse för personer i olika skeden av utredning och behandling vid lungcancer

 

Huvudhandledare:

Britt-Marie Bernhardson, PhD, Karolinska Institutet,  Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Medical management centrum

 

Bihandledare:                   

Carol Tishelman, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Medical management centrum

Ylva Orrevall, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Medical management centrum

Eva Månsson-Brahme, Phd, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

 

Opponent:                         

Anna Forsberg, professor, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

 

Betygsnämnd:                  

Pernilla Lagergren, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Ylva Mattsson Sydner, professor, Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Tor Ekman, docent, Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Contact person: Kerstin Belqaid
Medical management