Disputationer

Disputation Karin Villaume

This page in English
2017-12-2009:00 Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Rum KarolinaCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Personality in relation to health, psychosocial work environment and occupational health intervention adherence

Opponent:
Erik Berntson, Stockholms universitet
 
Huvudhandledare:
Docent Dan Hasson, Karolinska institutet och Mayo Clinic

Bihandledare:
Kristina Palm (PhD), Karolinska institutet,
Professor Christer Sandahl, Karolinska institutet  
Docent Susanne Tafvelin, Umeå universitet
 
Betygsnämnd
Professor Emerita Eva Vingård, Uppsala universitet 
Professor Per Lindberg, Uppsala universitet
Professor Lotta Dellve, Göteborgs universitet

Contact person: Karin Villaume