Disputationer

Disputation: Johan Mesterton

This page in English
2019-03-2213:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18 A, Widerströmska, Karolinska Institutet, SolnaCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Measuring health care performance : variations in care process, resource use and outcomes in childbirth care

Författare

Johan Mesterton, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Prinicipal Supervisor

Peter Lindgren, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Co-supervisors

Isis Amer-Wåhlin, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Mats Brommels, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Thomas Bergholt, University of Copenhagen, Department of Obstetrics and Gynaecology, Danmark

Examination Board

Ove Axelsson, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Birger Forsberg, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Anna Glenngård, Lunds universitet, företagsekonomiska institutionen

Länkar