Disputationer

Disputation: Ingrid Lekander

This page in English
2017-06-0210:00 Nanna Svarts väg 2, lokal FarmakologiCampus SolnaMMC - Medical Management Centre
Ingrid Lekander

Titel: Application of Swedish quality register data for use in health economic analyses of chronic conditions

Huvudhandledare: Fredrik Borgström, PhD, KI, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Medical Management Center

Bihandledare: Professor Ronald van Vollenhoven, KI, Institutionen för medicin Enheten för klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar
Hélène Pessah-Rasmussen, MD PhD,  Lunds universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Enheten för rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus

Mentor: Ragnhild Mogren

Fakultetsopponent: Professor Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo University, Department of health management and health economics

Betygsnämnd: Eva-Lotta Glader, PhD, Umeå universitet, Instiutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Professor Lars-Åke Levin, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi
Aleksandra Antovic, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Enheten för reumatologi.

Medical management