Disputationer

Disputation: Elisabet Höög

2014-05-0909:00 Norrlands universitetssjukhus, Hörsal Betula, 6MAnnanMMC - Medical Management Centre

Elisabet Höög är anställd vid Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centre där hon ingår i forskarnätverket SOLIID och doktorand vid Umeå universitet där hon försvarar sin avhandling: 

Navigera i ständig förändring - facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg. 

Engelsk titel: Navigating continuous change - facilitation of development work in health care and social services.

Opponent: Rolf Wahlström, docent, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Huvudhandledare: Monica Nyström.

Läs mer om Elisabets avhandling i pressmeddelandet från Umeå universitet: "Hon vill utveckla utvecklingsarbetet"

Contact person: Monica Nyström

Länkar