Disputationer

Disputation: Cormac McGrath

This page in English
2017-06-1209:00 Inghesalen, Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18ACampus SolnaCLK - Centrum för lärande och kunskap

What we talk about when we talk about change. 
A study of change practice and change agency in higher education.

Huvudhandledare:

  • Docent  Klara Bolander Laksov, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik & Stockholm Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Bihandledare:

  • Docent Terese Stenfors-Hayes, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik
  • PhD Torgny Roxå, Lund Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Centre for engineering education

Opponent:

  • Professor, PhD Veronica Bamber, Queen Margaret University, Centre for Academic Practice

Betygsnämnd:

  • Docent Anne Nevgi, University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Centre for Research and Development of Higher Education
  • Professor Jon Ohlsson, Stockholm Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  • Docent Lars Geschwind, KTH, Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande 
Contact person: Cormac McGrath