Disputationer

Disputation: Charlotte Millde Luthander

2016-05-2709:00 Södersjukhusets Aula, plan 6, hiss C Södersjukhuset

Titel: THE NATIONAL PERINATAL PATIENT SAFETY PROGRAMME – THE CHALLENGES OF IMPLEMENTATION AND EVALUATION

Charlotte Milled Luthander är medlem i forskargruppen/nätverket SOLIID och disputerar vid Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Huvudhandledare: Charlotta Grundewald, Karolinska Institutet, Inst. för kvinnors och barns hälsa.

Bihandledare: Monica Nyström, Karolinska Institutet, Inst. LIME, Medical Management Centrum; Ulf Högberg, Uppsala universitet, Kvinnors och barns hälsa

Opponent: Professor Lars Wallin, Högskolan Dalarna, Akademin för utbildning, hälsa och samhälle.

Betygsnämnd: Professor Ulf Hansson, Uppsala universitet, Kvinnors och barns hälsa; Professor Mirjam Ekstedt, Karolinska Institutet, Inst. LIME, Medical Management Centrum, KTH; Docent Andreas Herbst, Lunds universitet, Inst för klinisk vetenskap.

Medical management