Disputationer

Disputation Charlotte Klinga

This page in English
2018-10-0509:00 Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, InghesalenCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

TEMA: INTEGRERAD VÅRD – SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG 

Titel: The only constant is change – Exploring the evolvement of health and social care integration

Contact person: Charlotte KlingaImport to calendar