Disputationer

Disputation Charlotte Klinga

This page in English
2018-10-0509:00 Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, InghesalenCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Temat för Charlotte Klingas doktorsavhandling är integrerad vård – det vill säga sammanhållen vård och social omsorg och hur samordning mellan kommuner och landsting kan åstadkommas på bästa sätt för den enskilda patienten. Disputationen är öppen för allmänheten.

Ur sammanfattningen

Charlotte Klinga, foto: Ulf Sirborn."Det svenska vård- och omsorgssystemet är världsledande på många områden. Ett område som däremot sticker ut som bristfälligt är samordningen mellan vård och social omsorg. Denna brist drabbar särskilt personer med komplexa behov då vård- och omsorgsinsatser från olika organisationer och huvudmän ofta förekommer. En av dessa grupper är personer med psykisk sjukdom/ohälsa. Fragmenteringen i vård- och omsorgssystemet leder till brister i samverkan på flera nivåer: mellan sektorer och verksamheter och mellan professioner samt i samordningen av insatser. I vetenskapliga studier har integrering av verksamheter föreslagits som ett sätt, ett medel att nå bättre sammanhållen vård och social omsorg. På nationell nivå finns många exempel på styrning mot en mer sammanhållen vård- och social omsorg. Därutöver finns det även idag många exempel på innovativa lokala samverkansinitiativ men trots detta har ingen genomgripande förändring skett mot en mer sammanhållen vård och social omsorg på övergripande systemnivå /…/. Denna avhandling syftar till att utforska den organisatoriska dynamiken i en varaktig integrering av vård och social omsorg."

Avhandlingens titel och referens

The only constant is change: Exploring the evolvement of health and social care integration 

Charlotte Klinga, Karolinska Institutet (2018)
ISBN: 978-91-7831-131-6

Hitta mer information och ladda ner hela avhandlingen
 

Charlotte Klinga är verksam vid Medical Management Centre vid institutionen för lärande, informatik, management och etik. Disputationen är öppen för allmänheten och ingår också i Karolinska Institutets bidrag till programmet för Nobel Calling 2018. Notera att delar av disputationen sker på engelska. 

Contact person: Charlotte Klinga