Disputationer

Disputation - Catharina Marie Widmark

2015-09-2513:00 Widerströmska huset, InghesalenCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Titel

Divergent Conceptions
"Obstacles to Collaboration in Addressing the Needs of Children and Adolescents"

Opponent

Professor Berth Danermark, Örebro Universitet, Institutionen för hälsa och medicin.

 

Välkommen!