Disputationer

Disputation: Carolina Wannheden

2014-09-2610:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet, SolnaCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Evidence-based decision support in HIV/TB care: designing treatment, monitoring, and assessment support for care providers

Opponent

Professor Minna Kaila, University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute

Betygsnämnd

Professor Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna, Akademin utbildning, hälsa och samhälle
Professor Patrik Eklund, Umeå Universitet, Institutionen för datavetenskap
Docent Carl Johan Treutiger, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Huvudhandledare

Dr. Helena Hvitfeldt Forsberg, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Medical Management Centre (MMC)

Bihandledare

Dr. Johan Ellenius, Karolinska Institutet, LIME, MMC och Uppsala Monitoring Centre, WHO collaboration centre for international drug monitoring
Docent Katarina Westling, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Infektionssjukdomar och hud
Professor Christer Sandahl, Karolinska Institutet, LIME, MMC

Contact person: Carolina Wannheden