Disputationer

Disputation: Anne Friman, L-Section

This page in English
2017-03-1509:00 Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, StockholmCampus SolnaCLK - Centrum för lärande och kunskap

Samverkan och lärande kring sårbehandling - erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning

Huvudhandledare: Samuel Edelbring, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Bihandledare: Desirée Wiegleb Edström, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Opponent: Prof Åsa Hörnsten, Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad

Betygsnämnd:

Prof Lena Gunningberg
Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Prof Sari Ponzer
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Doc Mats Foldevi
Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa