Disputationer

Disputation: Anna Klarare

This page in English
2016-06-2109:30 Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, ingång R, plan 2, ErforssalenAnnanMMC - Medical Management Centre

Titel: Specialized palliative care teams: complementary perspectives of team functions and influences on patients and families.

Huvudhandledare: Carina Lundh Hagelin-Senior lektor, PhD, leg sjuksköterska Sophiahemmet, KI, LIME/MMC och Stockholms Sjukhem, R&D unit.

Bihandledare: Johan Hansson-Senior forskare PhD, KI, LIME/MMC. Bjöörn Fossum-Professor, PhD, leg sjuksköterska,Sophiahemmet, KI/SÖS. Carl Johan Fürst- Professor, PhD, MD, Lunds Universitet, Institutionen för palliativ vård och utveckling, KI, Institutionen för onkologi-patologi.

Opponent: Maria Carlsson

Betygsnämnd: Britt-Marie Ternestedt, Magnus Sverke, Lena Von Koch

Palliativ vård