Disputationer

Disputation: Angelica Fredholm

This page in English
2017-12-1513:00 Hörsal Gustaf Retzius (Cesar), Berzelius väg 3Campus Solna

"Understanding the meaning of autonomy - Creating a learning space for professional becoming in clinical education"

Författare:

Angelica Fredholm

Huvudhandledare:

Charlotte Silén, Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik

Bihandledare:

Professor Maggi Savin-Baden, University of Worcester, Instiute of Education, UK

Lars Henningsohn, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, enheten för urologi

Fakultetsopponent:

Professor Simon Kitto, University of Ottawa, Department of Innovation in Medical Education, Canada

Betygsnämnd:

Professor Madeleine Abrandt Dahlgren, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin

Professor Gudrun Edgren, Lunds universitet, Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande

Eric Asaba, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för arbetsterapi