Disputationer

Disputation: Agneta Pettersson

This page in English
2017-06-0913:00 Tomtebodavägen 18A, Widerströmska, David plan 1Campus SolnaMMC - Medical Management CentreTitel: Use of a structured interview to support diagnosis of depression and anxiety disorders in primary care

Huvudhandledare: Docent Ingvar Krakau, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Enheten för Klinisk Epidemiologi

Bihandledare: Professor Måns Rosén, Karolinska Institutet, LIME, Medical Management Centre
Docent Rolf Wahlström, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Global hälsa (IHCAR)
Med dr Sonja Modin, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Opponent: Professor Per Nilsen, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin

Betygsnämnd: Professor Nils Lindefors, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska neurovetenskaper, Centrum för psykiatriforskning
Professor Per Wändell, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård
Docent Siw Carlfjord, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin

Disputationsordförande: Professor Lena von Koch, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Contact person: Ingvar Krakau
Medical management