Föreläsningar och seminarier

Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön

2014-05-0716:00 till 17:30 Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, sal MarieCampus SolnaMMC - Medical Management Centre

Stockholms Akademiska Ledarskapskollegium (SALK) bjuder in till ett öppet seminarium på temat 

Balanser i arbetsmiljön som förutsättning för ett långsiktigt hållbart arbetsliv - chefens roll och ansvar

Med Gunnar Aronsson, professor i arbetspsykologi, och Sara Göransson, fil dr i psykologi, konsult och forskare, båda från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Seminariet är kostnadsfritt. Föranmälan senast 6/5 till salk@salkforum.se

SALK är ett nätverk med ledarskapsforskare från Försvarshögskolan, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Handelshögskolan och Karolinska Institutet (Medical Management Centrum), Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. www.salkforum.se 
Contact person: Therese Wahlström